Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus(EAS) toetas Kuut OÜ projekti registreerimisnumbriga EU50788 „Multifunktsionaalne matkahaagis KUUT“

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti eesmärgiks on multifunktsionaalse matkahaagise tootmisesse juurutamise tarbeks vajalike erilahenduste väljatöötamine.

Projekti kogumaksumus on 4995,00 (neli tuhat üheksasada üheksakümmend viis eurot null senti) eurot, millest EAS-i toetus on maksimaalselt 3996,00 (kolm tuhat üheksasada üheksakümmend kuus eurot null senti) eurot.

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 7.10.2016. a ja lõppkuupäev on 11.11.2016. a.

Projekti tulemusel valmisid: modulaarse vedrustuse ja šassii mudel, teostati LEM arvutused modulaarse konstruktsiooni tugevuse kontrolliks ja valmisid modulaarse vedrustuse konstruktsioonijoonised.